Personvern

1. PERSONLIGE DATA:
1.1. Med personopplysninger menes all informasjon relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person (‘registrert’); en identifiserbar fysisk person er en som kan identifiseres, direkte eller indirekte, spesielt ved henvisning til en identifikator som et navn, et identifikasjonsnummer, stedsdata, en online identifikator eller til en eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske, fysiologiske, genetisk, mental, økonomisk, kulturell eller sosial identitet til den fysiske personen;

2. GRUNNLEGG FOR BEHANDLING AV PERSONLIGE DATA:
2.1. Ditt samtykke til behandling av personopplysninger gitt under besøk og opphold på nettstedet.

2.2. Behandling av personopplysninger er nødvendig for riktig vurdering av personens tilgang til arbeid. Behandling av personopplysninger som er spesifisert i søknadene og tilleggsdokumentene (curriculum vitae, motivasjonsbrev osv.) Gitt av den som søker arbeid, skal anses å være inkludert i anmodningen om behandling av personopplysninger før kontrakten med kontrakt inngås Selskap.

3. SAMLEDE OG BEHANDLEDE PERSONOPPLYSNINGER OM NETTSTEDSBESØKERE OG INDIVIDUER SØKER Å BRUKE SELSKAPET SOM TILLEVERT TJENESTETJENESTER:
3.1. Navn, etternavn.

3.2. Telefonnummer og e-postadresse.

3.3. Personopplysninger som søkeren gir til ansettelsesformål ved å sende inn sin CV og / eller informasjon som er angitt i motivasjonsbrevet (navn, etternavn, fødselsdato, telefonnummer, e-postadresse, fotografier, anbefalinger og andre personopplysninger som er spesifisert på dine vegne som kan brukes til å identifisere identiteten din) via e-post eller ved å fylle ut det spesifiserte CV-skjemaet som er angitt på nettstedet.

3.4. Personopplysninger gitt av den mulige brukeren av midlertidige ansettelsestjenester (navn, etternavn, telefonnummer, e-postadresse og andre data spesifisert på dine egne vegne som kan brukes til å identifisere identiteten din).

3.5. Data om ditt opphold og bruk av nettstedet. Vi bruker informasjonskapsler for å samle inn de nevnte dataene. Informasjonskapsler er nødvendige for å gi deg de tjenestene som passer best for dine behov; dvs. statistisk informasjon. Data samlet inn ved bruk av informasjonskapsler tillater ikke å identifisere identiteten til bestemte personer.

3.6. Annen informasjon som kan gis på dine vegne, f.eks. ved å delta i undersøkelser eller fylle ut søknadsskjemaer på nettstedet vårt.

3.7. Vi skal avstå fra å samle inn eller behandle personopplysninger gitt av personer under 16 år. Personer under 16 år som søker å bruke tjenestene som tilbys av selskapet, må motta et skriftlig samtykke fra foreldrene eller foresatte og til stede det før de leverer sine personlige data.

4. MIDLER FOR INNSAMLING AV DINE PERSONLIGE DATA:
4.1. Ved å fylle ut skjemaene som er angitt på nettstedet;

4.2. Ved å sende inn din CV og / eller motivasjonsbrev til oss ved hjelp av e-post;

4.3. Ved å kontakte oss direkte ved hjelp av angitt kontakttelefonnummer og / eller e-postadresse på selskapets nettsted;

4.4. Ved å kontakte deg med det oppgitte telefonnummeret og / eller e-postadressen til oss;

4.5. Ved bruk av informasjonskapsler.

5. FORMÅL FOR BEHANDLING AV DINE PERSONLIGE DATA:
5.1. For å gi deg tjenester skreddersydd etter dine preferanser og tilby stillinger som passer best til dine behov og kompetanser;

5.2. For å kontakte deg;

5.3. For å vurdere din kompetanse og egnethet til spesifikke stillinger;

5.4. For å tilby egnede tjenester til brukerne av midlertidige ansettelsestjenester og for å velge egnede søkere for oppfyllelse av de nødvendige oppgavene;

5.5. For å opprette en søkerdatabase. Etter at innleveringen av dine data for ansettelsesformål og etter at perioden for rekruttering til en bestemt stilling som du ikke ble akseptert for, er avsluttet, skal dine personopplysninger behandles for å gi deg andre ansettelsesmuligheter som er best egnet for deg og vår klientens behov i fremtiden;

5.6. For å vurdere oppmøte / statistiske data på nettstedet vårt. Ovennevnte resultater skal ikke betraktes som personopplysninger. De nevnte dataene skal betraktes som samlede data og skal ikke behandles for å ta handlinger eller ta beslutninger angående en bestemt person.

6. RETTIGHETENE TIL DATAEMNET:
6.1. Den behandlingsansvarlige er forpliktet til å gi informasjon til den registrerte om de behandlede personopplysningene og midler for behandling av nevnte data.

6.2. Den registrerte skal gis rett til å gjennomgå innsamlede personopplysninger og midler for behandling av nevnte data.

6.3. Den registrerte skal gis rett til å be den behandlingsansvarlige om å rette opp uriktige personopplysninger eller opphøre behandlingen, med unntak av lagring, av personopplysninger i tilfeller der slik behandling av nevnte data er i strid med bestemmelsene i denne personvernpolicyen eller andre lover.

6.4. Den registrerte skal gis rett til å avstå fra å tillate

g behandling av deres personlige data for direkte markedsføringsformål.

6.5. Den registrerte skal gis rett til å tilbakekalle sitt samtykke til behandling av personopplysninger.

6.6. Den registrerte skal gis rett til å be den registeransvarlige om å slette de innsamlede og behandlede personopplysningene fra selskapet.

6.7. Den registrerte skal gis rett til å fremsette krav om ulovlig behandling av personopplysninger.

6.8. Den registrerte skal gis rett til å motta en kopi av de personopplysningene som samles inn etter mottakelse av deres samtykke eller annet grunnlag.

6.9. Den registrerte skal gis rett til å be den behandlingsansvarlige om å stanse operasjoner for behandling av personopplysninger (unntatt lagring).

6.10. Den registrerte skal gis rett til å avstå fra å tillate behandling av sine personopplysninger for direkte markedsføringsformål, inkludert profilering.

7. OVERFØRING OG TILLITELIGHET AV PERSONLIGE DATA:
7.1 Selskapet skal forplikte seg til å overføre personopplysninger til andre personer bare i den grad det er nødvendig for levering av tjenester og ikke å bruke eller behandle personopplysninger til andre formål enn de de ble levert og samlet inn til.

7.2 Selskapet skal ha rett til å overføre personopplysninger til andre selskaper som opererer i selskapskonsernet og andre selskaper som legger til rette for virksomheten i selskapet (partnere og kunder som ønsker å rekruttere ansatte). Personer som personopplysningene skal overføres til, er pålagt av selskapet å behandle nevnte data i samsvar med gjeldende regelverk, selskapets instruksjoner og gyldige avtaler.

7.3 Forutsatt at det foreligger et juridisk grunnlag for slikt, skal selskapet ha rett til å gi personopplysningene til den registrerte til juridiske offentlige myndigheter og tjenestemenn på deres anmodning.

7.4 Selskapet har rett til å overføre personopplysningene til advokater hvis tjenester er anskaffet for å løse en tvist oppstått mellom partene.

7.5 Selskapet har rett til å overføre personopplysninger til databehandlere hvis tjenester er anskaffet av selskapet for et slikt formål.

8. OPPBEVARINGSPERIODE FOR PERSONLIGE DATA:
8.1. Personopplysninger skal lagres i den tidsperioden som er nødvendig for behandling av slike data, og i tilfeller det er gitt en lengre periode i den tidsperioden som er spesifisert i gjeldende regelverk.

8.2. Personopplysninger om søkerne som er samlet inn for å opprette og vedlikeholde en database med søkere, skal lagres i to år etter datoen for søknaden.

9. EKSTERNE NETTSIDER:
9.1. Selskapets nettsted kan sørge for tredjepartsannonser og lenker til deres nettsteder eller leverte tjenester som ikke kontrolleres av kontrolleren. Vi ønsker å informere brukerne av nettstedet vårt om at selskapet ikke er ansvarlig eller ansvarlig for personopplysningene som samles inn av tredjeparter, samt beskyttelse eller personvern. Vi vil anbefale brukerne av nettstedet vårt å lese gjennom og bli kjent med retningslinjene for personvern som er gitt på de besøkte tredjepartsnettstedene.

10. COOKIES:
10.1 Informasjonskapsler er datafiler for lagring av informasjon på harddisken eller søkemotoren. Informasjonskapsler lar nettstedet midlertidig lagre dine handlinger og valg (f.eks. Det oppgitte navnet ditt) som du ikke trenger å legge inn eller gjenta under dine fremtidige besøk og holde deg på nettstedet.

10.2 Selskapet bruker informasjonskapsler for å effektivisere driften av nettstedet og for å samle statistiske data om tilstedeværelsen av nettstedet (se punkt 5.6 i denne personvernpolitikken).

11. ENDRINGER OG REVISJON AV PERSONVERNSPOLITIKEN:
11.1. Selskapet er forpliktet til å regelmessig revidere nettstedets personvernpolicy for å opprettholde samsvar med gjeldende regelverk som regulerer beskyttelsen av personopplysninger og å tilby maksimal beskyttelse av dine personopplysninger uten å krenke dine rettigheter.

11.2. Selskapet er forpliktet til å informere sine besøkende om eventuelle endringer eller revisjoner ved å gi en revidert personvernpolicy på selskapets nettsted.

11.3. I tilfeller der noen av bestemmelsene fastsatt i denne personvernpolitikken skal anses eller bli delvis eller fullstendig ugyldige, skal det ikke ha noen innvirkning på gyldigheten og lovligheten av de gjenværende bestemmelsene som er fastsatt i denne personvernpolitikken.

11.4. Dato for personvernpolicy: 13. august 2019

12. SPØRSMÅL VEDRØRENDE PERSONLIG POLITIKK FOR INTERNETTNETT:
12.1. Vi verdsetter vårt samarbeid; Derfor mener vi at det er mulig å løse eventuelle problemer i god tro. Kontakt oss umiddelbart hvis du har spørsmål.

12.2. Spørsmål og merknader angående personvernregler for internett og behandling av personopplysninger kan sendes via e-post på følgende adresse: juristdepartment@globusbemanning.com eller info@globusbemanning.com eller ved å besøke våre kontorer på følgende adresse: Vytauto pr. 3-55, Kaunas, Litauen

12.3. Manglende løsning har oppstått tvister i god tro, og, etter din mening, i tilfeller der selskapet har krenket dine rettigheter som registrert, skal du ha rett til å klage til tilsynsmyndigheten, dvs. statlig databeskyttelse undersøkelse.